Een kind heeft recht op beide ouders

Steunpunt Ouderverstoting vzw

Steunpunt Ouderverstoting streeft actief volgende visie na:

Alle betrokken instanties sensibiliseren over de mechanismen die het proces van ouderverstoting, oudervervreemding en/of driegende contactbreuk tussen (groot)ouder en (klein)kind kunnen doen ontstaan of verder in stand houden.

Het stigma dat bestaat rond het fenomeen “vervreemding” van (groot)ouder naar het (klein)kind en vice versa trachten uit te klaren en helder te maken in het proces van dreigende contactbreuk.

Zonder onderscheid alle betrokkenen actief adviseren en ondersteunen in een oplossingsgerichte wijze met als uiteindelijk doel:

Het niet in gevaar brengen van de loyaliteit van (klein)kinderen naar (groot)ouders.


Onze missie

Ouders en kinderen verbinden door educatie en sensibilisering.


Steunpunt ouderverstoting vzw biedt via informatie en coaching ouders en kinderen een handvat aan. Waar nodig verwijzen we door.
Hulpverleners, justitie en experten geven we een aanbod van permanente vorming en intervisie.

Getuigenissen

Ruben | papa van Michael

Je verhaal mogen delen met iemand die echt luisterd geeft me moed.

Anne | grootmoeder van Julie

Na verschillende jaren konden we weer samen naar het park.